توماس پیکتی:
اندیشه‌های نوین درباره سرمایه در قرن بیست و یکم

TEDSalon Berlin 2014 · 21:00 · Filmed Jun 2014

اقتصاددان فرانسوی، توماس پیکتی در اوایل سال ۲۰۱۴ با کتاب خود درباره یک فرمول ساده و بی‌پرده که نابرابری اقتصادی را بیان می‌کرد r>g (یعنی بازده سرمایه عموما از رشد اقتصادی بالاتر است) موجب ایجاد شور و هیجان شد. در این ویدیو او مجموعه عظیم داده‌هایی را شرح می‌دهد که او را به این نتیجه رساندند که: نابرابری اقتصادی چیز جدیدی نیست، اما در حال وخیم‌تر شدن است، با اثرات بنیادی احتمالی.

Economist
Thomas Piketty is an economist and professor at the Paris School of Economics. His 2014 book, "Capital in the Twenty-first Century," caused a sensation upon publication. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

116 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.